Pluspraktijk
Header afbeelding

Pluspraktijk

Huisartsenpraktijk Baars is door de preferente zorgverzekeraar VGZ gewaardeerd als een Kwaliteits- praktijk.
De zorgverzekeraar kent via de modules deze bijzondere waardering toe aan huisartsenpraktijken die voorop lopen in het bieden van kwaliteit in zorg en service aan patiënten.
Wat kunt u als patiënt van huisartsenpraktijk Baars verwachten:

  •  De kwaliteit van de zorg heeft doorlopend de aandacht en werkt met een kwaliteits systeem.
  • De praktijk heeft een spreekuur GGZ, een Praktijk ondersteuner GGZ doet zelfstandig spreekuren onder supervisie van uw huisarts. Hiervan kan u op indicatie van de huisarts gebruik maken.
  • Zorg voor chronisch zieken en preventieve zorg vindt plaats in zorgprogramma’s, op indicatie kunt u hiervan gebruik maken. De praktijk heeft een Praktijkondersteuner die de spreekuren ‘chronische zorg ‘ verzorgt. Onder supervisie van uw huisarts doet ze de diabetes , astma /COPD en hart-vaatziekten preventie spreekuren.
  • Verwijsbrieven van uw huisarts worden direct meegegeven of nagestuurd via de beveiligde omgeving Zorgdomein naar de betreffende specialist.
  • U kunt de dokter of praktijkondersteuner consulteren via een email-consult
  • U kunt uw herhaalrecepten ook via de website bestellen of via de receptenlijn.
  • U kunt via de website op gereserveerde tijden een afspraak bij uw dokter inplannen.
  • Onze praktijk meet de patiënt tevredenheid. Dit gebeurt o.a. door het afnemen van enquêtes.

Ter illustratie :Uit de enquête als voorbeeld de volgende “tips en tops”;

Tips

“Misschien is het mogelijk een stoel bij de assistentes in het halletje te zetten? Ik kan namelijk slecht staan”.> antwoord van uw huisarts: een stoel bij de balie is helaas niet mogelijk , de vrije doorgang is belangrijk. U kunt altijd aangeven dat u niet lang kunt staan. De assistente houdt hier dan rekening mee, ze kan u zo nodig even  in een aparte ruimte spreken.
“Het zou prettig zijn als recepten meteen bij de apotheek meegenomen kunnen worden.> antwoord van uw huisarts: na een spreekuur contact is het vrijwel altijd mogelijk uw recepten direct mee te nemen, tenzij de apotheek de medicatie moet bestellen. Omdat recepten die u via de assistente besteld aan het einde van de dag geautoriseerd worden door uw huisarts kunt u ze niet direct maar twee werkdagen later na 14.00 uur ophalen.

Tops

“ Wat fijn dat de praktijk het hele jaar geopend is, dit vind ik een verbetering. Zeker als u elkaar vervangt tijdens vakanties e.d. “
“Wij zijn zeer tevreden met de aandacht, zorg en begeleiding die wij krijgen van uw praktijk.”
“Deze praktijk weet de zorg goed te organiseren en neemt nog de tijd voor patiënten.!”