Telefonische bereikbaarheid
Header afbeelding

Telefonische bereikbaarheid

Op werkdagen tussen 08:00-16:00 uur is de praktijk telefonisch bereikbaar, tussen 16.00-17.00 uur is de praktijk enkel bereikbaar voor spoed.

Tussen 09.30 en 10.00 uur en tussen 12.30 en 14.00 uur is de assistente enkel bereikbaar voor spoed i.v.m. overleg en pauze.

Als u het nummer van de praktijk belt, krijgt u een keuzemenu om u sneller en beter van dienst te kunnen zijn:

  • Toets 1 voor zeer dringende situaties.
  •  Toets 2 voor het aanvragen van een herhaalrecept via de receptenlijn.
  • Toets 3 voor contact met de assistente, of blijf aan de lijn en maak geen keuze.
  • Toets 8 voor meer informatie over het coronavirus.

De telefoonlijnen worden veel gebruikt en kunnen dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden.

Voor niet dringende vragen of wilt u een afspraak vooruit plannen vragen wij u de assistente tussen 10.00 en 12.30 uur te bellen.

Triage:

Om ervoor te zorgen dat u bij de juiste hulpverlener terechtkomt en er voldoende tijd voor u gereserveerd wordt, zal de assistente u vragen kort de reden van uw bezoek te noemen. Zo nodig zal zij de klachten verder uitvragen. In overleg met u zal zij vervolgens een telefonisch advies geven, een afspraak voor u maken, zorgen dat u teruggebeld wordt, of een visite afspreken. De assistente werkt in opdracht van de huisarts en werkt onder het medisch beroepsgeheim.

 

Afzeggen afspraak Belt u de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien u de afspraak niet tijdig (24 uur van tevoren) annuleert, worden hier kosten voor in rekening gebracht.