Voortgang corona vaccinatie – Huisartsenpraktijk Baars – Gezondheidscentrum de Ligt – Veldhoven
De Ligt 1a 5503 CA Veldhoven Tel:040-2534644 040-2532675 Spoed 040-2954656
Header afbeelding

Voortgang corona vaccinatie

Aangezien er via de media en rijksoverheid nogal wat informatie op u afkomt met betrekking tot de Corona vaccinatie campagne zullen wij u op de hoogte houden hoe de stand van zaken binnen onze praktijk is.

Mobiele thuiswonenden 60 t/m 64 jaar zijn in etappes door onze praktijk inmiddels allemaal uitgenodigd.
De 60 jarigen hebben recent een uitnodiging via de post toegestuurd gekregen.

Niet mobiele 65+ ers zullen telefonisch op maat een afspraak krijgen voor thuisvaccinatie vanaf 16/04/2021.

Risicogroepen met het syndroom van down en obestitas ( bij ons bekend ) onder de 60 jaar hebben in februari /maart een uitnodiging gehad. Patiënten uit deze groep die nog geen gebruik hebben gemaakt van de uitnodiging worden vanaf 19/04/2021 doorgegeven aan de GGD. De GGD zal deze laatste vaccinaties overnemen.

Een aantal gedefinieerde risicogroepen is reeds via de eigen specialist opgeroepen en gevaccineerd. Zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/publicaties/2021/03/12/coronavaccinatie-en-medische-risicogroepen

Bij overgebleven vaccins vanwege “no show op afspraak” proberen wij als huisartsenpraktijk spillage zoveel mogelijk te voorkomen door alsnog andere patiënten te benaderen. Om de organisatie optimaal te laten verlopen hebben patiënten die een uitnodiging krijgen de mogelijkheid om via onze vaccinatie planner een digitale afspraak te maken via een tijdslot. Hiertoe ontvangt men in de uitnodiging een inlogmogelijkheid.

Patiënten verwijzen wij daarnaast voor informatie naar de volgende website: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/wekelijkse-update-deelname-covid-19-vaccinatie-in-nederland